Temaer

Nuværende og kommende temaer

På APEN forskes der i dag i relationerne mellem det fysiske miljø, det sociale møde og kropskultur. Fremtidige temaer vil fortsat have fokus på hverdagsarenaer såsom veje, overskudslandskaber, bolignære udearealer, landskab, byrum, arbejdspladser, m.v. Nye forskningsaktiviteter vil:

Bidrage til udvikling af ny viden, nye aktions- og interventionsforskningsbaserede metoder, nye initiativer og forskeruddannelse gennem tværvidenskabelig forskning fokuseret på lokalsamfundet, dets byrum og aktører.

Koordinere på tværs af igangværende forskning, udviklingsprojekter og praksis for herigennem at skabe ind- og overblik.

Etablere en platform for et tværinstitutionelt forskningsmiljø for diskussion af relevante forskningsemner og metoder, som herfra bidrager til at øge befolkningens trivsel, livskvalitet og sundhed. 

Til toppen