Tanja Bettina Schmidt

Tanja Schmidt er ph.d. studerende ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet i Odense og del af forskningsenheden Activity- and health enhancing Physical Environments Network (APEN).

BAGGRUND

Tanja Schmidt har en sundhedsfaglig kandidatuddannelse fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, med speciale i omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet. Hendes store interesse ligger i fremme af det aktive liv – på arbejde, i skolen, i hjemmet og i fritiden. Gennem kvantitativ forskning af det bebyggede miljø, herunder grønne områder, infrastruktur og trafiksikkerhed, og interesse for det tværfaglige samarbejde mellem kvantitativ og kvalitativ forskning samt praktikere, ønsker hun at bidrage med viden om og forståelse for hvad der skal til, for at fremme det aktive liv i en dansk og international kontekst. 

Tanja har været engageret i adskillige forskningsprojekter som videnskabelig assistent, er intern censor på kandidatfag omhandlende omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet på uddannelsen i Idræt og Sundhed ved Syddansk Universitet, samt er modultovholder (koordinator) for 4 bachelor fag på første årgang på bacheloruddannelsen i Idræt og Sundhed ved Syddansk Universitet

ROLLE I APEN

Tanja skal, som del af hendes ph.d. projekt, gennemføre en kvantitativ effekt evaluering af børn og unge samt ældre borgeres fysiske aktivitetsadfærd og brug af udeområderne i deres nærmiljø på Sydhavnen. Evalueringen sker med afsæt i gennemførelsen af adskillige borgerinddragede interventioner på Sydhavnen, der har til formål at fremme fysisk aktivitet, ved etablering af fysiske installationer af forskellig art i borgernes nærmiljø. 

Hent CV

Til toppen