Sidse Carroll

Sidse Carroll er ph.d.-studerende ved Institut for Bygningskunst, By & Landskab på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og en del af forskningsenheden Activity- and health enhancing Physical Environments Network (APEN) 

BAGGRUND

Sidse er uddannet arkitekt og afsluttede sin kandidatuddannelse med et projekt omkring folkesundhed i et forebyggende perspektiv. Hendes interesseområde indenfor både praksis og forskning ligger derfor naturligt i spændingsfeltet omkring, hvordan arkitektur, byrum og vores fysiske omgivelser kan tilrettelægges og designes, så de opfordrer til mere bevægelse og øget folkesundhed. 

Rolle i APEN

Med afsæt i kvalitative metoder og med fokus på arkitektur og design bliver Sidses opgave at tilrettelægge og gennemføre en designproces, som skal udmønte sig i konkrete fysiske installationer i det urbane rum. Målgruppen er ældre mennesker og fokus bliver på de hverdagsaktiviteter, som udspiller sig i deres lokale nærmiljø. Gennem projektet vil Sidse have fokus på at inddrage de ældre og sætte deres viden i spil i alle delfaser af processen. 

Hent CV

Til toppen