Forskningsprojekter

BEVÆG BYEN!: TRE DELPROJEKTER I SYDHAVNEN

Projektets tre delprojekter inkl. evalueringsdesignet (delprojekt 3) anvender komplementerende og relaterede metoder indenfor humaniora og samfundsvidenskab. Da der arbejdes tværfagligt, forventes forskningsarbejdet at udvikle nye begreber og metoder, der fremadrettet kan anvendes i en forskningspraksis, der har fokus på aktivitets- og sundhedsfremmende fysiske miljøer. 

Lokalitet for de tre delprojekter er Sydhavnen i København. Kvarteret har de fysisk rumlige, sociale og mentale karakteristika, der er oplagte for nærværende forskning. Desuden har Københavns Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter iværksat områdefornyelse fra sommeren 2015 og seks år frem. Alt i alt understøtter udviklingsprincipperne i områdefornyelsen, at der i de kommende år sker en større aktivitets- og sundhedsfremmende indsats i kvarteret ved at øge uddannelses- og beskæftigelsesniveauet, forbedre gader, pladser og passager til bevægelse og leg, oplysning om klima og miljø, forbedre kultur- og fritidstilbud, se på mulighederne i skolerne og den sociale sammenhængskraft, m.v. 

I DP1:Ulighed i sundhed og fysisk inaktivitet: Seniorer udvikler KADK (lead) interventioner i to boligforeninger gennem borgerinddragelse af 65 årige og derover. KU bidrager med evidens baseret design samt medvirker til at udvikle og implementere interventionerne og tilvejebringe den viden, der er nødvendig herfor, mens SDU vil procesevaluere, interventionsforske samt måle på effekter af de aktiviteter, der etableres (DP 3).

I DP2:Øget bevægelse i byens rum: Børn og unge vil KU (lead) facilitere processer, hvor lokale beboere inddrages i udvikling, udformning og opbygning af aktiverende uderum i nærmiljøet. Målet er en række interventioner, der er både socialt og fysisk forankret i området og samtidig bidrager til et mere aktivt udeliv. KADK bidrager med ekspertise i forhold til at udvikle fysiske rum og aktivitetssteder, som i særlig grad understøtter øget fysisk bevægelse for specifikke målgrupper. SDU vil supportere med etablering af relevante evalueringsbegreber og -metoder samt måle på lommeparkernes fysiske, sociale og sundhedsfremmende effekter (DP 3). 

Til toppen