Bettina Lamm

Bettina Lamms forskning kredser om samspillet mellem det byggede miljø og det levede liv i det offentlige uderum. Et forskningsområde omhandler rammer for bevægelse og interaktion med særlig fokus på, hvordan kunst og arkitektur kan bidrage til at understøtte et socialt, aktiverende og performativt byrumsliv. Ligeledes undersøger hun gennem teori og praksis hvordan midlertidige interventioner og kunstæstetiske strategier kan genfortolke byens restarealer gennem nye stedsfortolkninger og oplevelseslag.

BAGGRUND

Ph.d. Bettina Lamm er landskabsarkitekt MAA og lektor. Hun er uddannet ved Kunstaka-demiets Arkitektskoles afdeling for Landskabsarkitektur i 1996 og har siden 2007 været lektor ved Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

I 2012 var Bettina Lamm medkurator på udstillingen Urban Play i Søndre Havn, Køge, hvor stedsspecifikke installationer iscenesatte industrihavnens transformationsproces og etablerede nye attraktionspunkter for leg og interaktion.  Mellem 2011 og 2015 var hun projektleder på EU projektet SEEDS der undersøgte midlertidige anvendelser som redskab i byudviklingen gennem en række praksisprojekter i og omkring København og mundede ud i et CHARTER.

Hun er fungerende fagdommer og har været rådgiver på en lang række byudviklingsprojekter med fokus på omdannelse, leg og involvering og er medforfatter på bogen ”Playable – bevægelsesinstallationer i by- og landskabsrum” (2015).

Rolle i APEN

Bettina er projektleder for det delprojekt der omhandler udvikling af byrum og byrumsmøbler til Sydhavnskvarteret med og for bydelens 9-12 årige børn. Projektet udvikles i tæt samarbejde med lokale aktører gennem samskabelsesprocesser, hvor børn involveres i at drømme, formgive og bygge deres egne uderum. Det forskningsmæssige mål er dels at undersøge inddragende designprocesser i forhold til at skabe succesfulde interaktive uderum samt iterative udviklingsmetodikker med 1:1 arkitekturinterventioner som undersøgelsesredskaber i en lokal byudvikling. 

Hent CV

Til toppen