Anne Margrethe Wagner

Anne Wagner arbejder med praksisbaseret forskning i byomdannelsesprocesser med særlig fokus på midlertidige interventioner og performative byrumtyper i aktuel plan- og designkontekst. 

Foto er på vej

Baggrund

Anne har været engageret i adskillige forskningsprojekter og undervisningsforløb. Hun har udført formidlings-, rådgivnings og udviklingsopgaver på nationalt og internationalt plan med fokus på urban transformation og aktiverende uderum. 

Rolle i APEN

Anne er del af teamet som udvikler og forsker i de processer og byrumsinterventioner som co-designes med børn i Sydhavnen. Målet er at samle læring gennem den co-designbaserede forskningsindsats—i forhold til børnenes brug af og tilgang til bydelens byrum, men ligeledes i forhold til hvad der sker når inddragende og iterative design- og byggeprocesser, som skal skabe aktive uderum, er del af en igangværende lokal byudvikling og områdefornyelsesindsats. 

HENT CV

Til toppen