Netværk

FORSKNINGSNETVÆRK, SAMARBEJDER OG UDDANNELSE

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Sektion for Landskab og planlægning på Københavns Universitet (KU) og enheden Active Living på Syddansk Universitet (SDU)  indgår allerede i en lang række netværk på baggrund af de tidligere arbejder med relationen mellem det byggede miljø og det levede liv i det offentlige rum. I samarbejdet om APEN vil partnerne altid gerne indgå i relevante, nye netværk og samarbejder. Oversigten her medtager kun netværk og samarbejder, der er direkte involveret i APEN. Listen opdateres kontinuerligt. 

Til toppen