Ph.d.-projekter

Tanja Schmidt, Forskningsenheden Active Living, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Som del af Bevæg Byen! projektet, er jeg ansvarlig for at evaluere effekten af de installationer som KU og KADK vil designe og bygge i samarbejde med de lokale seniorer og børn. Dette gøres blandt andet med henblik på at få et indblik i, hvordan disse installationer har påvirket de to målgruppers fysiske aktivitet, social interaktion samt deres generelle brug af udeområderne i deres nærområder.

I efteråret 2016 blev baseline målingerne gennemført, der danner grundlag for udviklingen af de efterfølgende interventioner. Disse målinger bestod af både kvantitative og kvalitative metoder i form af interviews (VERITAS), observationer (SOPARC), spørgeskema, accelerometer (måler aktivitet) samt GPS. Efter endt intervention, vil der igen samles data ind, for at kunne sammenligne med baselinemålingerne.        

 

Laura Winge, Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Tekst

Sidse Carroll, KUNSTAKADEMIETS SKOLER FOR ARKITEKTUR, DESIGN OG KONSERVERING

Som arkitekt på delprojekt 1 ligger mit forskningsfokus på at opnå en forståelse af de fysiske omgivelser, som de ældre beboere i de to boligforeninger færdes i - herunder deres oplevede barrierer og potentialer.

I foråret 2017 afholder vi en række designworkshops, hvor vi i samarbejde med beboerne designer 2-3 fysiske installationer i deres nære udeområder. Workshoperne tilrettelægges og målrettes ud fra en forforståelse af området indsamlet via mixed methods (bl.a. kvalitative go-along interviews samt kvantitative GPS-, veritas- og SOPARC data indsamlet af SDU). 

Illustration

 

Til toppen