• Activity- and health enhancing Physical Environments Network (APEN)

  • Se udstillingen og filmen "Bevæg byen! - med børn" på Karens Minde

Om activity- and health-enhancing physical environments network (apen)

formål

Activity-and health-enhancing Physical Environments Network (APEN) er en nystartet paraplyorganisation for forskning, der har fokus på at skabe forskningsbaseret viden om, hvordan vi ved at forandre eller forbedre det fysiske miljø kan fremme fysisk aktivitet og sociale relationer med udgangspunkt i lokalsamfundet. Der er et voksende antal beviser for, at den tætte by med bolignære, grønne områder og gode offentlige transportmuligheder lægger op til at borgerne vælger at gå, løbe eller tage cyklen. 

Som ét større delprojekt under APEN findes forskningsprojektet Bevæg Byen! i Sydhavnen, hvor vi vil skabe positive forandringer i nærmiljøet i et samarbejde mellem forskere, børn, seniorer, områdefornyelsen og andre lokale aktører. Med udgangspunkt i lokal viden, behov og interesser vil vi i fællesskab positivt påvirke det fysiske miljø forstået som arkitektur, byrum, landskab og infrastruktur. Dette sker gennem co-design af arkitektoniske interventioner med børn og ældre i udvalgte boligområder og grønne byrum. Ved at involvere borgere og brugere i udviklingen af deres eget lokalområde sikres det, at interventionerne har relevans i forhold til den enkeltes hverdag i lokalområdet. Samtidig er det interessant og inspirerende at være sammen om udviklingen af de fælles fysiske miljøer, og det styrker de fællesskaber, som allerede eksisterer, og skaber grobund for nye. 

LÆS MERE

Forskergruppen

Ingen forsker eller institution besidder alene den viden eller kunnen, det kræver at kunne gennemføre projekter, som vi gør. Derfor har vi til formålet etableret et nyt, tværfagligt viden- og udviklingsnetværk under navnet Activity and health enhancing Physical Environments Network (APEN). Forskerne i APEN kommer fra tre danske universiteter og arbejder tværfagligt på dette relativt nye forskningsområde. Netværket indskriver sig markant i et voksende internationalt forskningsfelt med den hensigt at fremme kvaliteten af det byggede miljø og folkesundhed. APEN består af Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Sektion for Landskab og Planlægning på Københavns Universitet (KU) og enheden Active Living på Syddansk Universitet (SDU). 

Læs mere

Aktuelt

 
 
APEN afholdt 1. september sin første internationale konference Aktivitets- og Sundheds-fremmende fysiske miljøer - Handling på lokalt plan for bedre byplanlægning, fødevarer og sundhed. Ca. 80 personer var mødt frem til oplæg fra ti førende nationale og internationale forskere og praktikere.
Se oplæggene her
22. december 2016

 

APENs arbejde med at aktivere børn, unge og seniorer i byens rum blev omtalt 3. september i en forsideartikel i Kristeligt Dagblad. Se artiklen her

22. december 2016

 

Forstå APEN på et minut. En af vore centrale samarbejdspartnere, Lokale og Anlægsfonden, har udført en ultrakort video om formålet med forskningen i APEN. Se videoen her

13. marts 2017

 

Bevæg Byen! - med børn. Hvad hvis børn bestemmer? Hvordan ser Karens Minde ud, når børn designer? Børn har lavet kort over, hvordan de bruger området. De har lavet collager med nye ideer til plænen. Og de har bygget et playscape på Børnekulturfestival. Se videoen her

Fritidsklubben Rubinen, Laura Winge og Bettina Lamm fra Landskabs-arkitektur og Planlægning, Københavns Universitet og Områdefornyelsen i Sydhavnen undersøgte hvad der sker, når børn skaber deres egne uderum.

13. marts 2017

Til toppen