• Flot nominering af APENs "Bevæg Byen – Med Børn" til prisen "Lille Arne"

  • Se videoen "Bevæg Byen - Med Børn" nedenfor

Om activity- and health-enhancing physical environments network (apen)

formål

Activity-and health-enhancing Physical Environments Network (APEN) er en nystartet paraplyorganisation for forskning, der har fokus på at skabe forskningsbaseret viden om, hvordan vi ved at forandre eller forbedre det fysiske miljø kan fremme fysisk aktivitet og sociale relationer med udgangspunkt i lokalsamfundet. Der er et voksende antal beviser for, at den tætte by med bolignære, grønne områder og gode offentlige transportmuligheder lægger op til at borgerne vælger at gå, løbe eller tage cyklen. 

Som ét større delprojekt under APEN findes forskningsprojektet Bevæg Byen! i Sydhavnen, hvor vi vil skabe positive forandringer i nærmiljøet i et samarbejde mellem forskere, børn, seniorer, områdefornyelsen og andre lokale aktører. Med udgangspunkt i lokal viden, behov og interesser vil vi i fællesskab positivt påvirke det fysiske miljø forstået som arkitektur, byrum, landskab og infrastruktur. Dette sker gennem co-design af arkitektoniske interventioner med børn og ældre i udvalgte boligområder og grønne byrum. Ved at involvere borgere og brugere i udviklingen af deres eget lokalområde sikres det, at interventionerne har relevans i forhold til den enkeltes hverdag i lokalområdet. Samtidig er det interessant og inspirerende at være sammen om udviklingen af de fælles fysiske miljøer, og det styrker de fællesskaber, som allerede eksisterer, og skaber grobund for nye. 

LÆS MERE

Forskergruppen

Ingen forsker eller institution besidder alene den viden eller kunnen, det kræver at kunne gennemføre projekter, som vi gør. Derfor har vi til formålet etableret et nyt, tværfagligt viden- og udviklingsnetværk under navnet Activity and health enhancing Physical Environments Network (APEN). Forskerne i APEN kommer fra tre danske universiteter og arbejder tværfagligt på dette relativt nye forskningsområde. Netværket indskriver sig markant i et voksende internationalt forskningsfelt med den hensigt at fremme kvaliteten af det byggede miljø og folkesundhed. APEN består af Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Sektion for Landskab og Planlægning på Københavns Universitet (KU) og enheden Active Living på Syddansk Universitet (SDU). 

Læs mere

Aktuelt


 

NY APEN artikel publiceret

projektet "Bevæg Byen – med børn" har vi undersøgt, om de børn, som har været inddraget i projektet, bruger det, de har bygget, og hvordan de har oplevet at være med. Resultaterne er publiceret i artiklen “Will the children use it?—A RE-AIM evaluation of a local public open space intervention involving children from a deprived neighbourhood”Download artiklen her

23. september 2019

 

Symposiet "THE CITY OF WELLBEING - aRKITEKTUR OG BYMILJØER, DER FREMMER DET GODE LIV" blev fulgt af ca. 150 personer

Symposiet The City of Wellbeing fik ca. 150 tilmeldinger og var dermed fuldstændigt udsolgt. Symposiet pegede indledningsvis enkelte tendenser ud, der fremmer eller hindrer fysisk som social aktivitet. Herefter var det symposiets hensigt at spore deres effekt på rummet i den moderne by og inspirere med eksempler, der fremmer det gode liv og mulighederne heri på tværs af igangværende forskning, udviklingsprojekter og praksis. Arrangørerne var det internationale forskningsnetværk Active Cities Network (ACN) i samarbejde med APEN. 

For dansk flyer tryk her

For detaljeret beskrivelse af symposiet på dansk tryk her

14. november 2018

 

 

SE DEN NY APEN VIDEO OM "BEVÆG BYEN - PIOS PLÆNE" I EN TEKSTET UDGAVE

I filmen, der varer syv minutter, fortæller børn fra 5a og 5b på Ellebjerg Skole samt forskerne Bettina Lamm, Anne Wagner og Laura Winge om tilblivelsen af installationerne på Pios Plæne i Sydhavnen. Se videoen her

13. september 2019

 

 

Pavillon i Tranehavegård indviet

Pavillonen i Tranehavegård blev indviet 28. juni med musik og ca. 50-70 glade beboere og besøgende. 

29. juni 2018

 

Bevæg byen - med børn nomineret til pris

Forskningsprojektet og co-design initiativet Bevæg Byen! under APEN var af Arkitektforeningen nomineret til prisen Lille Arne  for at inddrage byens børn i fagets metoder og omsætte lokale ideer til levende byrum i Sydhavnen, København. Juryen havde udvalgt fem kandidater til hver af de to priser. Prisen Lille Arne gives til initiativer, realiserede og ikke-realiserede projekter og nytænkende ideer, som har skabt debat og gjort en forskel for faget. 

Foryderligere oplysninger se her: 

https://arkitektforeningen.dk/artikel/nyheder/vinderne-af-aarets-arne-er

29. januar 2018

 

tv2 lorry besøger Bevæg byen - med seniorer

TV2 Lorry besøgte Tranehavegård, da APEN gennemførte tre workshops med beboerne. Beskeden i indslaget er, at arkitekterne og byplanlæggerne skal lytte mere til de ældre, når de formgiver byens rum. Se eller gense det informative indslag her.

4. maj 2017.

 

 

Bevæg byen - med seniorer omtalt i dagbladet Information

At skabe gode uderum til ældre er en svær opgave, men APENs Sidse Carroll og Kamilla Nørtoft gjorde et forsøg i tæt alliance med beboerne og den lokale mandeklub i Tranehavegård i Sydhavnen. Begivenheden blev omhyggeligt beskrevet 7. juli 2017 i en artikel i Information. Se artiklen her 

7. juli 2017

 

bevæg byen - med seniorer omtalt i kristeligt dagblad

APENs arbejde med at aktivere børn, unge og seniorer i byens rum blev omtalt 3. september 2016 i en forsideartikel i Kristeligt Dagblad. Se artiklen her

13. september 2016

 

Hvad nu hvis børn bestemmer?

Bevæg Byen! - med børn. Hvad hvis børn bestemmer? Hvordan ser Karens Minde ud, når børn designer? Børn udførte kort over, hvordan de brugte området. De skabte collager med nye ideer til plænen. Og byggede et playscape på Børnekulturfestivallen. 

Fritidsklubben Rubinen, Laura Winge og Bettina Lamm fra Landskabs-arkitektur og Planlægning, Københavns Universitet og Områdefornyelsen i Sydhavnen undersøgte hvad der sker, når børn får mulighed for at skabe deres helt egne uderum. Se videoen her

28. juni 2017

 
 

APEN afholder sin første internationale konference

APEN afholdt 1. september sin første internationale konference Aktivitets- og Sundheds-fremmende fysiske miljøer - Handling på lokalt plan for bedre byplanlægning, fødevarer og sundhed i samarbejde med Active Cities Network (ACN). Ca. 80 personer var mødt frem til oplæg fra ti førende nationale og internationale forskere og praktikere.

Se oplæggene her
22. december 2016

 

Forstå APEN på et minut

En af vore centrale samarbejdspartnere, Lokale og Anlægsfonden, har udført en ultrakort video om formålet med forskningen i APEN. Se videoen her

28. juni 2017

Dette site benytter cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her >

OK
Til toppen