Temaer

Nuværende og kommende temaer

På APEN forskes der i dag i relationerne mellem det fysiske miljø, det sociale møde og kropskultur. Fremtidige temaer vil fortsat have fokus på hverdagsarenaer såsom veje, overskudslandskaber, bolignære udearealer, landskab, byrum, arbejdspladser, m.v. Nye forskningsaktiviteter vil:

Bidrage til udvikling af ny viden, nye aktions- og interventionsforskningsbaserede metoder, nye initiativer og forskeruddannelse gennem tværvidenskabelig forskning fokuseret på lokalsamfundet, dets byrum og aktører.

Koordinere på tværs af igangværende forskning, udviklingsprojekter og praksis for herigennem at skabe ind- og overblik.

Etablere en platform for et tværinstitutionelt forskningsmiljø for diskussion af relevante forskningsemner og metoder, som herfra bidrager til at øge befolkningens trivsel, livskvalitet og sundhed. 

Dette site benytter cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her >

OK
Til toppen